Thi công sơn epoxy Phú Yên

Vật liệu hỗn hợp có thể được áp dụng bằng bàn chải hoặc con lăn. Tuy nhiên, vật liệu cũng có thể được áp dụng bởi một máy ép răng cưa phù hợp và sau đó được cuộn lại miễn là các khuyến nghị độ dày thích hợp được duy trì. Duy trì nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong phạm vi được khuyến nghị trong quá trình xử lý và bảo dưỡng. Nếu điều kiện bê tông hoặc trộn quá mạnh gây ra sự tắc nghẽn không khí, thì nên sử dụng công cụ con lăn thoát khí trước khi lớp phủ được tháo ra để loại bỏ không khí bị vướng vào lớp phủ. Các ứng dụng mỏng hơn sẽ không tăng cấp cũng như các ứng dụng xây dựng cao hơn.

6) RECOAT HOẶC TOPCOATING: Mặc dù nên sử dụng lớp phủ ngoài, nhưng nó là tùy chọn. Nhiều lớp phủ phù hợp để đặt trên lớp phủ này bao gồm cả niệu đạo và epoxies. Khi phủ lớp sản phẩm này, trước tiên bạn phải chắc chắn rằng lớp phủ đã được xử lý trước khi lớp phủ có thể bắt đầu. Trước khi sơn phủ, kiểm tra lớp phủ để xác minh không có phấn má epoxy được phát triển (màng trắng, nhờn hoặc khử màu). Nếu hiện diện đỏ mặt, nó phải được loại bỏ trước khi phủ. Một chất tẩy rửa loại tiêu chuẩn có thể được sử dụng để loại bỏ bất kỳ đỏ mặt. Nhiều lớp phủ epoxy và niệu đạo tương thích để sử dụng làm lớp phủ cho sản phẩm này cũng như nhiều lớp phủ của sản phẩm này như một lớp phủ trung gian.

7) SẠCH: Sử dụng xylol

8) SẠCH SÀN: Chú ý! Một số chất tẩy rửa có thể ảnh hưởng đến màu sắc của sàn được cài đặt. Kiểm tra từng chất tẩy rửa trong một khu vực nhỏ, sử dụng kỹ thuật làm sạch của bạn. Nếu không có ảnh hưởng xấu nào được ghi nhận, bạn có thể tiếp tục làm sạch với sản phẩm và quy trình được thử nghiệm.

9) HẠN CHẾ: Hạn chế sử dụng sàn để chiếu sáng giao thông và hóa chất không khắc nghiệt cho đến khi lớp phủ được xử lý hoàn toàn (xem dữ liệu kỹ thuật trong điều trị đầy đủ). Tốt nhất là để sàn vẫn khô trong chu trình chữa bệnh đầy đủ. Phụ thuộc vào ứng dụng hệ thống hoàn chỉnh thực tế, bề mặt có thể trơn, đặc biệt là khi ẩm ướt hoặc bị ô nhiễm; giữ cho bề mặt sạch sẽ và khô ráo.

Viết bình luận