Chính sách bảo hành

Công ty Lưu Gia Đức rất chú trọng đến những sản phẩm của hãng làm ra. Sau khi hoàn thành công trình cứ 3 tháng 1 lần công ty cử kỹ thuật giàu kinh nghiệm đến lại công trình xem xét bảo hành, sữa chữa công trình.