Sơn epoxy Bến Tre

RESOLCOAT 4000 CLEAR / 4005 là một hệ thống sơn epoxy rõ ràng được tạo ra để tạo ra các lớp phủ có độ bóng cao với độ ổn định UV tốt nhất có thể cho một hệ thống epoxy - với tất cả các đặc tính cơ học cao so với các lớp phủ khác.

Hệ thống này được thiết kế để phủ lên tất cả các loại bề mặt với các yêu cầu về mặt hoàn thiện cao cấp cho tiếp xúc bên trong hoặc bên ngoài như ván lướt sóng, tác phẩm nghệ thuật, đồ gỗ ngoài trời ... vv ... Chỉ cần một chiếc áo khoác là bộ phim đủ dày. Nếu lớp thứ hai được áp dụng, cần phải chà nhám giữa các lớp trừ khi lớp thứ hai được áp dụng trong thời gian bảo dưỡng lớp thứ nhất. Trên gỗ hoặc các vật liệu xốp khác, nên làm việc ở nhiệt độ giảm dần để không khí không thoát ra trong khi 4000 RAR RÀNG / 4005 đang lưu hóa. Để tránh thoát khí & kẹt trong khi bảo dưỡng trên các vật liệu xốp, có thể sử dụng lớp sơn lót epoxy gốc nước RESOLCOAT 1010/1011.

Viết bình luận