DUST / DIRT TÁC ĐỘNG TĂNG CƯỜNG EPOXY

Độ bám dính của một lớp phủ với bề mặt chỉ tốt bằng độ bám dính của bất kỳ lớp phủ nào khác ngăn cách hai lớp. Một lớp bụi, bụi bẩn hoặc dầu mỡ sẽ không hỗ trợ lớp phủ bám dính. Tôi đã kiểm tra lớp phủ sàn nhà kho mới được áp dụng, bong tróc trong đó mặt dưới của lớp phủ bẩn hơn nhiều so với lớp phủ trên cùng. Có bất kỳ thắc mắc rằng lớp phủ không liên kết với sàn? Khi các quy định mới thúc đẩy chúng tôi sử dụng các lớp phủ dung môi thấp, VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi), vấn đề bụi trở nên quan trọng hơn. Dung môi đôi khi có thể hòa tan một phần, ngấm qua hoặc xung quanh các chất gây ô nhiễm bề mặt hoặc giúp lớp phủ ngấm vào bề mặt. Lấy dung môi ra khỏi lớp phủ có nghĩa là những chất gây ô nhiễm bề mặt sẽ không được giảm thiểu dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi cho vấn đề này là Xếp hạng tần số chủ quan là 6. Giải pháp là có được bề mặt sạch trước khi phủ.

Ánh sáng mặt trời (UV), nhiệt và hóa chất sẽ từ từ hoặc nhanh chóng phá vỡ mọi lớp phủ. Chọn lớp phủ phù hợp rõ ràng là giải pháp, mặc dù cuối cùng tự nhiên vẫn chiến thắng. Kháng hóa chất và tia cực tím khác nhau rất nhiều giữa các sản phẩm sơn, vì vậy hãy luôn kiểm tra lớp phủ của bạn trước khi sử dụng. Tôi cho điểm này là 8.

Viết bình luận