Chiến lược thông gió thi công sơn epoxy

Bước đầu tiên để giải quyết bất kỳ vấn đề an toàn nào là cố gắng thiết kế nó ra khỏi trang web việc làm. Với hệ thống epoxy, các nhãn thường hướng dẫn người ứng dụng áp dụng sản phẩm với hệ thống thông gió đầy đủ.

Điều này có thể giúp giữ hơi hóa chất tích tụ trong khu vực làm việc. Theo CPWR, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Xây dựng, một bước quan trọng trong việc thông gió đầy đủ khu vực làm việc là sử dụng thông gió thoát khí cục bộ trong suốt quá trình, bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị bề mặt. Ví dụ, hệ thống ống xả cục bộ trên máy mài sàn và máy đánh bóng có thể thu bụi trước khi nó đi vào khu vực làm việc. Là một lựa chọn bổ sung, thông gió pha loãng trong khi sử dụng cũng có thể giúp giảm mức độ hơi hóa chất. Cụ thể, việc sử dụng quạt và cửa sổ mở có thể mang lại không khí trong lành cho khu vực làm việc. Ví dụ, quạt hút cầm tay gắn với ống mềm có thể có hiệu quả trong việc giảm tiếp xúc với hơi epoxy; tuy nhiên, người ứng dụng phải cẩn thận đặt quạt thật gần khu vực làm việc để hút không khí ra khỏi không gian làm việc, đồng thời đảm bảo rằng quạt không chuyển hướng hơi độc hại sang bất kỳ công nhân nào khác hoặc vào không gian bị chiếm dụng khác.

Viết bình luận